CRES TRAIL PURPLE

 • DULJINA : 22,5 km
 • USPON: 650 m
 • START: 3. 11. 2024. 10:00
 • LOKACIJA: CRES
 • STARTNINA: 27 €
 • VREMENSKI LIMIT: 5 sati

U kategoriji PURPLE su 2 okrjepne stanice – na 8.5 km i na 17. km. 

Details
CLT 2023 Cres Purple
?
Export
More Details

Za preuzimanje GPX zapisa staze, kliknite na Details u desnom gornjem kutu karte.

CRES TRAIL BLUE

 • DULJINA : 15.3 km
 • USPON: 430 m
 • START: 3. 11. 2024. 10:15
 • LOKACIJA: CRES
 • STARTNINA: 27 €
 • VREMENSKI LIMIT: 4 sata

U kategoriji BLUE je 1 okrjepna stanica – na 8.5 km.

Details
CLT 2023 Cres Blue
?
Export
More Details

Za preuzimanje GPX zapisa staze, kliknite na Details u desnom gornjem kutu karte.

CRES TRAIL GREEN

 • DULJINA : 8.3 km
 • USPON: 200 m
 • START: 3. 11. 2024. 10:30
 • LOKACIJA: CRES
 • STARTNINA: 27 €
 • VREMENSKI LIMIT: 3 sata

U kategoriji GREEN je 1 okrjepna stanica – na 3. km

Details
CLT 2023 Cres Green
?
Export
More Details

Za preuzimanje GPX zapisa staze, kliknite na Details u desnom gornjem kutu karte.