LOŠINJ TRAIL PURPLE

 • DULJINA : 21.5 km
 • USPON: 554 m
 • START: 2. 11. 2024. 10:00
 • LOKACIJA: MALI LOŠINJ
 • STARTNINA: 25 €
 • VREMENSKI LIMIT: 5 sati

U kategoriji PURPLE su 2 okrjepne stanice: na 6.3 km i na 17. km.

Details
CLT 2023 Losinj Purple
?
Export
More Details

LOŠINJ TRAIL BLUE

 • DULJINA : 14.7 km
 • USPON: 317 m
 • START: 2. 11. 2024. 10:30
 • LOKACIJA: MALI LOŠINJ
 • STARTNINA: 25 €
 • VREMENSKI LIMIT: 4 sata

U kategoriji BLUE su 2 okrjepne stanice: na 6.3 km i na 13. km.

Details
CLT 2023 Losinj Blue
?
Export
More Details

LOŠINJ TRAIL GREEN

 • DULJINA : 7.9 km
 • USPON: 156 m
 • START: 2. 11. 2024. 11:00
 • LOKACIJA: MALI LOŠINJ
 • STARTNINA: 25 €
 • VREMENSKI LIMIT: 3 sata

U kategoriji GREEN je 1 okrjepna stanica na 6.3 km.

Details
CLT 2023 Losinj Green
?
Export
More Details