LOŠINJ TRAIL PURPLE

 • DULJINA : 23 km
 • USPON: 430 m
 • START: 30. 10. 2021. 10:00
 • LOKACIJA: VELI LOŠINJ
 • STARTNINA: 150 kn
 • VREMENSKI LIMIT: 5 sati

U kategoriji PURPLE su 2 okrjepne stanice: na 9. km i na 17,5 km.

Download file: LOŠINJ PURPLE CLT 2021.gpx

LOŠINJ TRAIL BLUE

 • DULJINA : 17 km
 • USPON: 420 m
 • START: 30. 10. 2021. 10:30
 • LOKACIJA: VELI LOŠINJ
 • STARTNINA: 150 kn
 • VREMENSKI LIMIT: 4 sata

U kategoriji BLUE su 2 okrjepne stanice: na 9. km i na 15. km.

Download file: LOŠINJ BLUE CLT 2021.gpx

LOŠINJ TRAIL GREEN

 • DULJINA : 8.5 km
 • USPON: 160 m
 • START: 30. 10. 2021. 11:00
 • LOKACIJA: VELI LOŠINJ
 • STARTNINA: 150 kn
 • VREMENSKI LIMIT: 3 sata

U kategoriji GREEN je 1 okrjepna stanica na 6. km.

Download file: LOŠINJ GREEN CLT 2021.gpx